Наставни програм Србије

 

Билингвално предавање на српском и енглеском језику остварује се у оквиру наставног програма који је донела Влада Републике Србије и Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Основни циљ двојезичне наставе је да обезбеди ученицима професионалну компетенцију у савладавању сложене теринологије у сваком индивидуалном програму и велику језичку и комуникативну компетенцију. Ученици добијају обим материјала у складу са истим оним критеријумима, као и други ученици који се школују по српском националном програму.

Билингвални српски програм образовања у нашој школи базира се на програмима и уџбеницима које препоручује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије уз интеграцију предмета из наставних програма Кембриџа.

Овај програм бирају они ученици који рачунају да добију „Сведочанство о завршеној основној школи‟ српског образовног стандарда по завршетку школе. 

Предавање се врши на српском и енглеском језику уз убацивање елемената националне културе, почев од првог разреда. 

Интеграција елемената међународних програма врши се по билингвалној методи, предвиђеној и проученој у Кембриџу. Ученици користе уџбенике како на српском, тако и на енглеском језику. Наставник објашњава предмет на два језика — матерњем и енглеском, и због тога ученици, којих неће бити више од 10 у разреду, неће осетити тежину и језичке баријере приликом усвајања предмета, а за време часа сви ће бити ангажовани. Билингвална настава пружа ученицима могућност да мисле шире, обезбеђујући високу конкурентност на тржишту рада.

Основна специфичност ових програма  је пажљив, брижан однос према матерњем језику (language shelter), ком се у првим годинама наставе даје приоритет, што спречава децу да изгубе свој национални и културни идентитет. Двојезично образовање спроводи се на свим нивоима образовања у оквиру годишњих школских програма, које је донело Министарство просвете Републике Србије, у односу: минимум — 30%, максимум — 45% на енглеском језику, 55% — на српском језику. Настава на српском и енглеском језику не искључују, већ допуњују једна другу.

Двојезично образовање омогућиће ученицима:

  • да изграде искључиво лингвистичке и комуникативне навике и компетенције;
  • да рашире усвајање техничке лексике;
  • да добију више могућности за добијање међународно признатих сертификата;
  • да преодоле личне, културне и комуникационе разлике;
  • да развију разумевање и толеранцију према другим људима, културама и језицима;
  • да добију више шанси за посао у будућности.

Сви професори који раде по билингвалном (двојезичном) програму, имају знање страних језика на нивоу B2 заједничког европског оквира и одговарајућу методичку припрему.