Упис за 2018/19 школску годину je у току!

Прва међународна школа остварује следеће образовне програме:

Обука се врши на образовне програме:

По завршетку школовања матуранти поред међународних сертификата добијају и националне сертификате у образовању.

Упис у школу