0-4 классы

У школу се примају деца од 5 година. Наставни програм нижих разреда основне школе намењена је за ученике од 5 до 11 година:

Разред Узраст
предшколска 5-7
1 разред 6–8
разред 7–9
разред 8–10
разред 9–11

У току школовања ученици ће почети да стичу и развијају навике читања, писања и радње са бројевима; научиће основне предмете, дефинисане наставним планом:

  • Српски језик
  • Математика
  • Свет око нас (Природа и друштво)
  • Eнглески језик
  • Грађанско в./ Верска н.
  • Физичко васпитање
  • Ликовна култура
  • Музичка култура
  • Чувари природе

Билингвални српски програм образовања у нашој школи базира се на програмима и уџбеницима које препоручује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије уз интегрисање предмета из наставних програма Кембриџа. За време школовања ученицима се такође нуди да по жељи прођу основно комплексно тестирање на еглеском језику из предмета: енглески језик, математика и свет око нас. Тестирање се организује на крају 1, 2, 3. и 4. разреда у оквиру школе уз помоћ Cambridge Primary Progression Tests. Осим тога, ученици по жељи могу да прођу тестирање Cambridge Primary Checkpoint, које ће непосредно организовати испитивачи из Кембриџа.

Укупно 20 24 24 24 24
Табела распореда недељног фонда часова
Предмет\Разредпредшколска1 раз2 раз3 раз4 раз
Српски језик 5 5 5 5 5
Математика (Српски и Енглески) 4 5 5 5 5
Свет око нас / Природа и друштво (Српски и Енглески) 2 2 2 2 2
Eнглески језик 2 5 5 5 5
Музичка култура 1 1 1 1 1
Физичко васпитање 3 3 3 3 3
Ликовна култура 1 1 1 1 1
Чувари природе 1 1 1 1 1
Грађанско в./ Верска н. 1 1 1 1 1

У оквиру групе продуженог боравка могући су додатни часови које организује школа.